Korekta cudzysłowów

Koleżanki i koledzy, realizacja wcześniej nakreślonych "zadań programowych" zmusza nas do przeanalizowania dalszych kierunków rozwoju. Praktyka dnia codziennego dowodzi, że dalszy rozwój różnych form działalności pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania "systemu »szkolenia« kadry" odpowiadającemu naszym potrzebom. Wagi i znaczenia tych "problemów" nie trzeba szerzej udowadniać, ponieważ konsultacja z szerokim aktywem zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu "systemu powszechnego uczestnictwa".
Koleżanki i koledzy, realizacja wcześniej nakreślonych "zadań programowych" zmusza nas do przeanalizowania dalszych kierunków rozwoju. Praktyka dnia codziennego dowodzi, że dalszy rozwój różnych form działalności pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania "systemu »szkolenia« kadry" odpowiadającemu naszym potrzebom. Wagi i znaczenia tych "problemów" nie trzeba szerzej udowadniać, ponieważ konsultacja z szerokim aktywem zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu "systemu powszechnego uczestnictwa".

Korekta wielokropka

Dawno, dawno temu...
Dawno, dawno temu...
Dawno, dawno temu...
Dawno, dawno temu...

Korekta apostrofu

Alfabet Morse'a
Alfabet Morse'a

Korekta myślnika

W tym miesiącu przepracujemy 20 dni - w przyszłym już 24.
W tym miesiącu przepracujemy 20 dni - w przyszłym już 24.
Wszystkie poszukiwania mogą potrwać 4 - 5 dni.
Wszystkie poszukiwania mogą potrwać 4 - 5 dni.
w latach 1989 - 2001
w latach 1989 - 2001
w latach 1989 – 2001
w latach 1989 – 2001
działalność PAN–u
działalność PAN–u
biało–czerwona
biało–czerwona